SG2

134 Results

Hatsukokoro Hayabusa SG2 Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Hatsukokoro Hayabusa SG2 Gyuto 210mm - The Cook's Edge

Hatsukokoro Hayabusa SG2 Gyuto 210mm

Hatsukokoro

$285.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$245.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Gyuto 240mm

Nigara Hamono

$435.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori SG2 Western Series Petty 150mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori SG2 Western Series Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori SG2 Western Series Petty 150mm

Sakai Kikumori

$165.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori SG2 Western Series Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori SG2 Western Series Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori SG2 Western Series Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$230.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke 210mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke 210mm

Nigara Hamono

$395.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Ko-bunka 120mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Ko-bunka 120mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke Petty 120mm

Nigara Hamono

$330.00

Unit price
per 

Yoshimi Kato SG2 Honesuki 150mm - The Cook's Edge
Yoshimi Kato SG2 Honesuki 150mm - The Cook's Edge

Yoshimi Kato SG2 Honesuki 150mm

The Cook's Edge

$285.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 240mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$285.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori SG2 Western Series Petty 120mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori SG2 Western Series Petty 120mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori SG2 Western Series Petty 120mm

Sakai Kikumori

$155.00

Unit price
per 

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Bunka 180mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Bunka 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Tsuchime Bunka 180mm

Nigara Hamono

$350.00

Unit price
per 

Hayabusa SG2 Maple Handle Santoku 180mm - The Cook's Edge
Hayabusa SG2 Maple Handle Santoku 180mm - The Cook's Edge

Hatsukokoro Hayabusa SG2 Maple Handle Santoku 180mm

Hatsukokoro

$265.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Santoku 180mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Santoku 180mm - The Cook's Edge

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Santoku 180mm

Nigara Hamono

$370.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 240mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 240mm - The Cook's Edge

Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 240mm

Yu Kurosaki

$330.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke 270mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke 270mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Kiritsuke Gyuto 270mm

Nigara Hamono

$495.00

Unit price
per 

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Tsuchime Gyuto 210mm

Nigara Hamono

$395.00

Unit price
per 

Hayabusa SG2 Maple Handle Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Hayabusa SG2 Maple Handle Gyuto 240mm - The Cook's Edge

Hatsukokoro Hayabusa SG2 Gyuto 240mm

Hatsukokoro

$305.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Santoku 165mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Santoku 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Santoku 170mm

Yu Kurosaki

$275.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Nakiri 180mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Nakiri 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Nakiri 180mm

Nigara Hamono

$370.00

Unit price
per 

Yoshimi Kato SG2 Tsuchime Bunka - The Cook's Edge
Yoshimi Kato SG2 Tsuchime Bunka - The Cook's Edge

Yoshimi Kato SG2 Tsuchime Bunka

The Cook's Edge

$625.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori SG2 Western Series Gyuto 180mm

Sakai Kikumori

$230.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Sujihiki 240mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Kurouchi SG2 Sujihiki 240mm - The Cook's Edge

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Sujihiki 240mm

Nigara Hamono

$395.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Migaki SG2 Bunka 180mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Migaki SG2 Bunka 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Migaki SG2 Bunka 180mm

Nigara Hamono

$350.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 210mm

Yu Kurosaki

$350.00

Unit price
per 

Yoshimi Kato SG2 Tsuchime Santoku - The Cook's Edge
Yoshimi Kato SG2 Tsuchime Santoku - The Cook's Edge
Sold out

Yoshimi Kato SG2 Tsuchime Santoku

The Cook's Edge

$625.00

Unit price
per 

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm Western Ironwood

Nigara Hamono

$575.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori SG2 Western Series Sujihiki 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori SG2 Western Series Sujihiki 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori SG2 Western Series Sujihiki 240mm

Sakai Kikumori

$274.00

Unit price
per 

Niagara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke Petty 150mm - The Cook's Edge
Niagara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Kiritsuke Petty 150mm

Nigara Hamono

$345.00

Unit price
per 

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 210mm

Yoshimi Kato

$650.00

Unit price
per 

Hatsukokoro Saihyo Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Hatsukokoro Saihyo Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Hatsukokoro Saihyo Gyuto 240mm

Hatsukokoro

$500.00

Unit price
per 

Hatsukokoro Saihyo Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Hatsukokoro Saihyo Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Hatsukokoro Saihyo Kiritsuke Gyuto 210mm

Hatsukokoro

$450.00

Unit price
per 

Hatsukokoro Saihyo Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Hatsukokoro Saihyo Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Hatsukokoro Saihyo Gyuto 210mm

Hatsukokoro

$450.00

Unit price
per 

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Gyuto 210mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Gyuto 210mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Gyuto 210mm Western Ironwood

Nigara Hamono

$575.00

Unit price
per 

Nigara Hamono SG2 Kurouchi Kiritsuke Petty 150mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Nigara Hamono SG2 Kurouchi Kiritsuke Petty 150mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Sold out
Yu Kurosaki Senko Petty 150mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Petty 150mm

Yu Kurosaki

$230.00

Unit price
per 

Nigara Hamono SG2 Damascus Kiritsuke 210mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono SG2 Damascus Kiritsuke 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono SG2 Damascus Kiritsuke 210mm

Nigara Hamono

$650.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Migaki Tsuchime SG2 Ko-bunka 120mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Migaki Tsuchime SG2 Ko-bunka 120mm - The Cook's Edge

Nigara Hamono Migaki SG2 Kiritsuke Petty 120mm

Nigara Hamono

$285.00

Unit price
per 

Niagara Hamono Kurouchi SG2 Petty 150mm - The Cook's Edge
Niagara Hamono Kurouchi SG2 Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Kurouchi SG2 Petty 150mm

Nigara Hamono

$345.00

Unit price
per 

Sakai Takayuki SG2 Santoku 165mm - The Cook's Edge
Sakai Takayuki SG2 Santoku 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Takayuki Santoku 165mm

Sakai Takayuki

$230.00

Unit price
per 

Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle

The Cook's Edge

$600.00

Unit price
per