Custom Handled Knives

Custom Handled Knives

76 Results

Hatsukokoro Komorebi Blue #2 Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Hatsukokoro Komorebi Blue #2 Gyuto 240mm - The Cook's Edge

Hatsukokoro Komorebi Blue#2 Gyuto 240mm

Hatsukokoro

$725.00

Unit price
per 

Yoshikane Nashiji SKD petty 150mm - The Cook's Edge
Yoshikane Nashiji SKD petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshikane Nashiji SKD petty 150mm

Yoshikane Hamono

from $375.00

Unit price
per 

Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle

The Cook's Edge

$600.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka R2 Damascus Nakiri 170mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka R2 Damascus Nakiri 170mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka R2 Damascus Nakiri 170mm Western Ironwood

Shigeki Tanaka

$1,025.00

Unit price
per 

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm

The Cook's Edge

$775.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Birch Handle - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Birch Handle - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Birch Handle

Shigeki Tanaka

$1,025.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Gyuto 180mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Gyuto 180mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Gyuto 180mm Western Ironwood

Yu Kurosaki

$725.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Petty 130mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Petty 130mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Petty 130mm Western Ironwood

Yu Kurosaki

$585.00

Unit price
per 

Sukenari ZDP189 Migaki Santoku 180mm w/Ebony Handle - The Cook's Edge
Sukenari ZDP189 Migaki Santoku 180mm w/Ebony Handle - The Cook's Edge
Sold out

Sukenari ZDP189 Migaki Santoku 180mm w/Ebony Handle

The Cook's Edge

$545.00

Unit price
per 

Yauji Yoshihiro Damascus Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Yauji Yoshihiro Damascus Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshihiro Yauji Damascus Yanagiba 300mm

The Cook's Edge

$600.00

Unit price
per 

Sukenari ZDP189 Damascus Petty 165mm - The Cook's Edge
Sukenari ZDP189 Damascus Petty 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Sukenari ZDP189 Damascus Petty 165mm

The Cook's Edge

$700.00

Unit price
per 

Sukenari SG2 Migaki Santoku - The Cook's Edge
Sukenari SG2 Migaki Santoku - The Cook's Edge
Sold out

Sukenari SG2 Migaki Santoku

The Cook's Edge

$350.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm

Yu Kurosaki

$489.00

Unit price
per 

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm

The Cook's Edge

$775.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Petty 130mm Western Maplewood - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Petty 130mm Western Maplewood - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Petty 130mm Western Maplewood

Yu Kurosaki

$585.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Petty 150mm Western Maplewood - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Petty 150mm Western Maplewood - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Petty 150mm Western Maplewood

Yu Kurosaki

$615.00

Unit price
per 

Nakagawa Hamono Silver 3 Nakiri 165mm w/ Custom Handle - The Cook's Edge
Nakagawa Hamono Silver 3 Nakiri 165mm w/ Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Nakagawa Silver 3 Nakiri 165mm w/ Custom Handle

Nakagawa Hamono

$500.00

Unit price
per 

Nakagawa x Myojin Blue #1 Damascus Bunka 180mm w/ Custom Handle - The Cook's Edge
Nakagawa x Myojin Blue #1 Damascus Bunka 180mm w/ Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Nakagawa x Myojin Blue #1 Damascus Bunka 180mm W/Birch Handle

Nakagawa Hamono

$725.00

Unit price
per 

Nakagawa x Myojin Blue1 Damascus Sakimaru Sujihiki 390mm - The Cook's Edge
Nakagawa x Myojin Blue1 Damascus Sakimaru Sujihiki 390mm - The Cook's Edge
Sold out

Nakagawa x Myojin Blue #1 Damascus Sakimaru Sujihiki 390mm

Nakagawa Hamono

$2,075.00

Unit price
per 

Nigara Hamono "Troll Killer" Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono "Troll Killer" Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono" Troll Killer" Gyuto 240mm

Nigara Hamono

$3,500.00

Unit price
per 

Kisuke Manaka Sujihiki Sakimaru 350mm - The Cook's Edge
Kisuke Manaka Sujihiki Sakimaru 350mm - The Cook's Edge
Sold out

Kisuke Manaka Sujihiki Sakimaru 350mm

Manaka Hamono

$1,895.00

Unit price
per 

Shoichi Hashimoto Coreless Blue2 & White2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Shoichi Hashimoto Coreless Blue2 & White2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Shoichi Hashimoto Coreless Blue2 & White2 Damascus Gyuto 240mm

The Cook's Edge

$2,700.00

Unit price
per 

Kisuke Manaka ENN Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Kisuke Manaka ENN Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Kisuke Manaka ENN Gyuto 240mm

Manaka Hamono

$3,100.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Gyuto 210mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Gyuto 210mm Western Ironwood - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Gyuto 210mm Western Ironwood

Yu Kurosaki

$775.00

Unit price
per 

Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Sukenari SG2 Damascus Gyuto 210mm w/Custom Handle

The Cook's Edge

$600.00

Unit price
per 

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle

The Cook's Edge

$253.00

Unit price
per 

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle

The Cook's Edge

$253.00

Unit price
per 

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle

The Cook's Edge

$253.00

Unit price
per 

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle

The Cook's Edge

$253.00

Unit price
per 

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle

The Cook's Edge

$253.00

Unit price
per 

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Kaji-bei Kurouchi Nakiri 165mm W/Custom Handle

The Cook's Edge

$253.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka VG10 Damascus Gyuto 240mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka VG10 Damascus Gyuto 240mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka VG10 Damascus Gyuto 240mm w/Custom Handle

Shigeki Tanaka

$476.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Birch Handle - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Birch Handle - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Birch Handle

Shigeki Tanaka

$1,025.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Black Acrylic Handle - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Black Acrylic Handle - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka R2 Damascus Santoku w/Custom Western Black Acrylic Handle

Shigeki Tanaka

$1,025.00

Unit price
per 

Nigara Hamono Fantasy Aogami#2 Gyuto 330mm - The Cook's Edge
Nigara Hamono Fantasy Aogami#2 Gyuto 330mm - The Cook's Edge
Sold out

Nigara Hamono Fantasy Aogami#2 Gyuto 330mm

Nigara Hamono

$6,750.00

Unit price
per 

Sukenari ZDP189 Damascus petty 165mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sukenari ZDP189 Damascus petty 165mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Sukenari ZDP189 Damascus petty 165mm w/Custom Handle

The Cook's Edge

$700.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka R2 Damascus  Gyuto 210mm Western Handle - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka R2 Damascus  Gyuto 210mm Western Handle - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka R2 Damascus Gyuto 210mm Western Handle

Shigeki Tanaka

$1,185.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka R2 Damascus Nakiri 165mm Western Handle - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka R2 Damascus Nakiri 165mm Western Handle - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka R2 Damascus Nakiri 170mm w/Custom Western Birch Handle

Shigeki Tanaka

$1,025.00

Unit price
per 

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshimi Kato SG2 Damascus Gyuto 240mm

The Cook's Edge

$775.00

Unit price
per 

Shigeki Tanaka Migaki Aogami#2 Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Shigeki Tanaka Migaki Aogami#2 Gyuto 210mm w/Custom Handle - The Cook's Edge
Sold out

Shigeki Tanaka Migaki Aogami#2 Gyuto 210mm w/Custom Handle

Shigeki Tanaka

$420.00

Unit price
per