Yoshikazu Tanaka

Yoshikazu Tanaka

76 Results

Sakai Kikumori Yoshikazu Tanaka Gokujyo Petty 90mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Yoshikazu Tanaka Gokujyo Petty 90mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Petty 90mm

Sakai Kikumori

$226.00

Unit price
per 

Gokujyo Kiritsuke 195mm - The Cook's Edge
Gokujyo Kiritsuke 195mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Kiritsuke 195mm

Sakai Kikumori

$301.00

Unit price
per 

Gokujyo Honesuki 150mm - The Cook's Edge
Gokujyo Honesuki 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Gokujyo Honesuki 150mm

Sakai Kikumori

$185.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Gyuto 240mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$301.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Nakiri 165mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Nakiri 165mm

Sakai Kikumori

$264.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Petty 150mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Petty 150mm

Sakai Kikumori

$245.00

Unit price
per 

Gokujyo Usuba 180mm - The Cook's Edge
Gokujyo Usuba 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Gokujyo Usuba 180mm

Sakai Kikumori

$237.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$489.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$576.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Asagiri Bunka 180mm

Sakai Kikumori

$279.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Bunka 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Bunka 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Kiritsuke Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$282.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Petty 150mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Petty 150mm

Sakai Kikumori

$207.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kuro Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$298.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm

The Cook's Edge

$452.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yoshikazu Tanaka White#1 Damascus Gyuto 210mm

The Cook's Edge

Regular price $414.00 $339.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$546.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Chuka Bocho 225mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Chuka Bocho 225mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Chuka Bocho 225mm

Sakai Kikumori

$452.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm

Sakai Kikumori

$256.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm (Blade Only) - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm (Blade Only) - The Cook's Edge
Sold out

Yoshikazu Tanaka White #1 Damascus Gyuto 240mm (Blade Only)

The Cook's Edge

$376.00

Unit price
per 

Sakai kikumori Kikuzuki RIN Petty 150mm - The Cook's Edge
Sakai kikumori Kikuzuki RIN Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai kikumori Kikuzuki RIN Petty 150mm

Sakai Kikumori

$207.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi kiritsuke Petty 135mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi kiritsuke Petty 135mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Kiritsuke Petty 135mm

Sakai Kikumori

$207.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Gyuto 225mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Gyuto 225mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Gyuto 225mm

Sakai Kikumori

$309.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Yanagiba 300mm

Sakai Kikumori

$282.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Bunka 180mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Bunka 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$489.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori CHOYO Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$433.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 210mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki Uzu Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$508.00

Unit price
per 

Gokujyo Deba 105mm - The Cook's Edge
Gokujyo Deba 105mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Deba 105mm

Sakai Kikumori

$170.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$264.00

Unit price
per 

Gokujyo Usuba 165mm - The Cook's Edge
Gokujyo Usuba 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Gokujyo Usuba 165mm

Sakai Kikumori

$211.00

Unit price
per 

Gokujyo Deba 165mm - The Cook's Edge
Gokujyo Deba 165mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Deba 165mm

Sakai Kikumori

$264.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 210mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$320.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 240mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$339.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 270mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 270mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Gyuto 270mm

Sakai Kikumori

$358.00

Unit price
per 

Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori Kikuzuki UZU Kiritsuke Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikuzuki Kikuzuki UZU Kiritsuke Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$583.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Bunka 180mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Bunka 180mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori AS Kurouchi Kiritsuke Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$470.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka Blue1 Damascus Gyuto 240mm w/Black Oak Handle - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka Blue1 Damascus Gyuto 240mm w/Black Oak Handle - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Blue#1 Damascus Gyuto 240mm w/Black Oak Handle

Sakai Kikumori

$564.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Yanagiba 240mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Yanagiba 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Yanagiba 240mm

Sakai Kikumori

$222.00

Unit price
per 

Gokujyo Deba 180mm - The Cook's Edge
Gokujyo Deba 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Gokujyo Deba 180mm

Sakai Kikumori

$282.00

Unit price
per 

Gokujyo Deba 150mm - The Cook's Edge
Gokujyo Deba 150mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori Gokujyo Deba 150mm

Sakai Kikumori

$245.00

Unit price
per 

Kikuzuki Kasumi Sakimaru Takohiki 300mm - The Cook's Edge
Kikuzuki Kasumi Sakimaru Takohiki 300mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori Kikuzuki Kasumi Sakimaru Takohiki 300mm

Sakai Kikumori

$376.00

Unit price
per 

Afterpay is here! Shop now, pay later in 4 easy installments