Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi

6 Results

Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 240mm

Sakai Kikumori

$775.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Kiritsuke Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$650.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Bunka 180mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Bunka 180mm - The Cook's Edge

Sakai Kikumori AS Kurouchi Kiritsuke Santoku 180mm

Sakai Kikumori

$625.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 210mm

Sakai Kikumori

$600.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Sujihiki 270mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka AS Kurouchi Sujihiki 270mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Sujihiki 270mm

Sakai Kikumori

$700.00

Unit price
per 

Yoshikazu Tanaka Kurouchi AS Gyuto 270mm - The Cook's Edge
Yoshikazu Tanaka Kurouchi AS Gyuto 270mm - The Cook's Edge
Sold out

Sakai Kikumori AS Kurouchi Gyuto 270mm

Sakai Kikumori

$924.00

Unit price
per 

Free Express Shipping to USA on orders over $200 CAD
Policies