Collection: White #2

71 products
 • Nashiji White #2 Gyuto 240mm
  Yoshikane Nashiji White 2 Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Yoshikane Hamono
  Regular price
  $435.00
  Sale price
  $435.00
  Unit price
  per 
 • Munetoshi Nashiji 170mm Bunka
  Munetoshi Nashiji 170mm Bunka - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $200.00
  Sale price
  $200.00
  Unit price
  per 
 • Nashiji White #2 Gyuto 210mm
  Yoshikane Nashiji White 2 Gyuto 210mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Yoshikane Hamono
  Regular price
  $370.00
  Sale price
  $370.00
  Unit price
  per 
 • Mujun Fuji Higo
  Mujun Fuji Higo - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $70.00
  Sale price
  $70.00
  Unit price
  per 
 • Nashiji White #2 Nakiri 165mm
  Yoshikane Nashiji White #2 Nakiri 165mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Yoshikane Hamono
  Regular price
  $355.00
  Sale price
  $355.00
  Unit price
  per 
 • Masamoto KS 240mm Gyuto
  Masamoto KS 240mm Gyuto - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $675.00
  Sale price
  $675.00
  Unit price
  per 
 • Sakai Takayuki Kurouchi Tall Bunka 180mm
  Sakai Takayuki Kurouchi Tall Bunka 180mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $375.00
  Sale price
  $375.00
  Unit price
  per 
 • Gokujyo Petty 90mm
  Sakai Kikumori Yoshikazu Tanaka Gokujyo Petty 90mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $300.00
  Sale price
  $300.00
  Unit price
  per 
 • Munetoshi Nashiji Nakiri 165mm
  Munetoshi Nashiji Nakiri 165mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $215.00
  Sale price
  $215.00
  Unit price
  per 
 • Nashiji White #2 Bunka 165mm
  Yoshikane Nashiji White #2 Bunka 165mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Yoshikane Hamono
  Regular price
  $355.00
  Sale price
  $355.00
  Unit price
  per 
 • Mutsumi Hinoura Kurouchi Gyuto 240mm
  Mutsumi Hinoura Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $400.00
  Sale price
  $400.00
  Unit price
  per 
 • Mazaki Migaki Gyuto 210mm
  Mazaki Migaki Gyuto 210mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $325.00
  Sale price
  $325.00
  Unit price
  per 
 • Mutsumi Hinoura Kurouchi Tsuchime Gyuto 240mm
  Mutsumi Hinoura Kurouchi tsuchime Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $460.00
  Sale price
  $460.00
  Unit price
  per 
 • Gokujyo Gyuto 210mm
  Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 210mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $375.00
  Sale price
  $375.00
  Unit price
  per 
 • Kurouchi Tuschime Kiristuke Gyuto 210mm
  Yoshikane White #2 Kurouchi Tuschime Kiristuke Gyuto 210mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Yoshikane Hamono
  Regular price
  $575.00
  Sale price
  $575.00
  Unit price
  per 
 • Mazaki Kurouchi Gyuto 240mm
  Mazaki Kurouchi Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $375.00
  Sale price
  $375.00
  Unit price
  per 
 • Asagiri Kiritsuke Petty 150mm
  Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Petty 150mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $325.00
  Sale price
  $325.00
  Unit price
  per 
 • Munetoshi Nashiji Petty 150mm
  Munetoshi Nashiji Petty 150mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $180.00
  Sale price
  $180.00
  Unit price
  per 
 • Munetoshi Nashiji Petty 120mm
  Munetoshi Nashiji Petty 120mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $165.00
  Sale price
  $165.00
  Unit price
  per 
 • Mazaki Migaki Gyuto 240mm
  Mazaki Migaki Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $375.00
  Sale price
  $375.00
  Unit price
  per 
 • Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm
  Kikuzuki Kasumi Yanagiba 270mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $340.00
  Sale price
  $340.00
  Unit price
  per 
 • Gokujyo Deba 180mm
  Gokujyo Deba 180mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $375.00
  Sale price
  $375.00
  Unit price
  per 
 • Gokujyo Usuba 165mm
  Gokujyo Usuba 165mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $280.00
  Sale price
  $280.00
  Unit price
  per 
 • Gokujyo Petty 150mm
  Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Petty 150mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $315.00
  Sale price
  $315.00
  Unit price
  per 
 • Gokujyo Gyuto 240mm
  Sakai Kikumori x Yoshikazu Tanaka Gokujyo Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $430.00
  Sale price
  $430.00
  Unit price
  per 
 • Ginjo Deba 180mm
  Ginjo Deba 180mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $329.00
  Sale price
  $329.00
  Unit price
  per 
 • Asagiri Bunka 180mm
  Sakai Kikumori Asagiri Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $370.00
  Sale price
  $370.00
  Unit price
  per 
 • Shoichi Hashimoto Yuzan Damascus Gyuto 240mm
  Shoichi Hashimoto Yuzan Damascus Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $3,250.00
  Sale price
  $3,250.00
  Unit price
  per 
 • Kurouchi Tuschime Gyuto 240mm
  Yoshikane White #2 Kurouchi Tuschime Gyuto 240mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Yoshikane Hamono
  Regular price
  $715.00
  Sale price
  $715.00
  Unit price
  per 
 • CHOYO Kiritsuke Santoku 180mm
  Sakai Kikumori CHOYO Kiritsuke Santoku 180mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $475.00
  Sale price
  $475.00
  Unit price
  per 
 • Mazaki Migaki Gyuto 240mm w/Ebony and White Buffalo Horn Handle
  Mazaki Migaki Gyuto 240mm w/Ebony and White Buffalo Horn Handle - The Cook's Edge
  Vendor
  The Cook's Edge
  Regular price
  $425.00
  Sale price
  $425.00
  Unit price
  per 
 • Gokujyo Usuba 180mm
  Gokujyo Usuba 180mm - The Cook's Edge
  Vendor
  Sakai Kikumori
  Regular price
  $315.00
  Sale price
  $315.00
  Unit price
  per