M.    KOTETSU 240MM GYUTO BLACK SAYA

M. KOTETSU 240MM GYUTO BLACK SAYA

Regular price $45.00 Sale