Yu Kurosaki

65 Results

Yu Kurosaki Aogami #2 Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Aogami #2 Yanagiba 300mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Aogami #2 Yanagiba 300mm

Yu Kurosaki

$1,100.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Aogami #2 Yanagiba 330mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Aogami #2 Yanagiba 330mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Aogami #2 Yanagiba 330mm

Yu Kurosaki

$1,250.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin AS Kurouchi Petty 120mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin AS Kurouchi Petty 120mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin AS Kurouchi Petty 120mm

Yu Kurosaki

$250.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin VG10 Bunka - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin VG10 Bunka - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin VG10 Bunka 170mm

Yu Kurosaki

$300.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin VG10 gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin VG10 gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin VG10 gyuto 210mm

Yu Kurosaki

$350.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin VG10 Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin VG10 Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin VG10 Gyuto 240mm

Yu Kurosaki

$375.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin VG10 Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin VG10 Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin VG10 Nakiri 165mm

Yu Kurosaki

$300.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin VG10 Petty 150mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin VG10 Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin VG10 Petty 150mm

Yu Kurosaki

$240.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin VG10 Santoku 165mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin VG10 Santoku 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin VG10 Santoku 165mm

Yu Kurosaki

$300.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Fujin VG10 Sujihiki 240mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Fujin VG10 Sujihiki 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Fujin VG10 Sujihiki 240mm

Yu Kurosaki

$350.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Gekko Bunka 165mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Gekko Bunka 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Gekko Bunka 165mm

Yu Kurosaki

$375.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Gekko Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Gekko Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Gekko Gyuto 240mm

Yu Kurosaki

$450.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Gekko Nakiri 160mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Gekko Nakiri 160mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Gekko Nakiri 160mm

Yu Kurosaki

$375.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Gekko Petty 120mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Gekko Petty 120mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Gekko Petty 120mm

Yu Kurosaki

$300.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Gekko Petty 130mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Gekko Petty 130mm - The Cook's Edge

Yu Kurosaki Gekko Petty 130mm

Yu Kurosaki

$325.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Gekko Petty 150mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Gekko Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Gekko Petty 150mm

Yu Kurosaki

$350.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki AS Juhyo Chuka Bocho - The Cook's Edge
Yu Kurosaki AS Juhyo Chuka Bocho - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Juhyo AS Chuka Bocho

Yu Kurosaki

$375.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki R2 Shizuku  Sakimura Sujihiki 450mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki R2 Shizuku  Sakimura Sujihiki 450mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki R2 Shizuku Sakimaru Sujihiki 450mm

Yu Kurosaki

$2,750.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki R2 Tsuchime Hunting Knife 110MM - The Cook's Edge
Yu Kurosaki R2 Tsuchime Hunting Knife 110MM - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki R2 Tsuchime Hunting Knife 110MM

Yu Kurosaki

$775.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki R2 Tsuchime Hunting Knife 125mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki R2 Tsuchime Hunting Knife 125mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki R2 Tsuchime Hunting Knife 125mm

Yu Kurosaki

Regular price $775.00 $697.50

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin Bunka 180mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin Bunka 180mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin Bunka 165mm

Yu Kurosaki

$300.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm

Yu Kurosaki

$350.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin gyuto 210mm

Yu Kurosaki

$489.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm

Yu Kurosaki

$400.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle

Yu Kurosaki

$545.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle

Yu Kurosaki

$545.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin gyuto 240mm custom handle

Yu Kurosaki

$545.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin Nakiri 165mm

Yu Kurosaki

$300.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin Petty 120mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin Petty 120mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin Petty 120mm

Yu Kurosaki

$245.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Raijin Petty 150mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Raijin Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Raijin Petty 150mm

Yu Kurosaki

$265.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 210mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 210mm

Yu Kurosaki

$350.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 240mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 240mm

Yu Kurosaki

$375.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 270mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 270mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 270mm

Yu Kurosaki

$495.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 270mm (Blade Only) - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 270mm (Blade Only) - The Cook's Edge

Yu Kurosaki Senko Ei Gyuto 270mm (Blade Only)

Yu Kurosaki

$425.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Nakiri 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Nakiri 165mm

Yu Kurosaki

$275.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Petty 130mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Petty 130mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Petty 130mm

Yu Kurosaki

$220.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Petty 150mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Petty 150mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Petty 150mm

Yu Kurosaki

$250.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Santoku 165mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Santoku 165mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Santoku 170mm

Yu Kurosaki

$275.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 240mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 240mm - The Cook's Edge

Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 240mm

Yu Kurosaki

$330.00

Unit price
per 

Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 270mm - The Cook's Edge
Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 270mm - The Cook's Edge
Sold out

Yu Kurosaki Senko Ei Sujihiki 270mm

Yu Kurosaki

$360.00

Unit price
per